Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

O nás

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Akcionár

Svet zdravia, a.s.


Predstavenstvo

Predseda predstavenstva Marek Duban, MBA, DiS.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Člen predstavenstva Ing. Marián Haviernik

Dozorná rada
Ing. Augustín Hambálek
Marta Takacsová
MUDr. Ondrej Hajdúk
MUDr. Ervín Chomča
Mgr. Ján Janovčík
Mgr. Dana Miňová,PhD.
Ing. Lenka Smreková


Manažment:

Vedenie nemocnice
Ing. Marián Haviernik -  riaditeľ
MUDr. Drahomíra Bollová - námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť
PhDr. Martin Ballay, MPH - námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť