Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Mamografické a ultrazvukové vyšetrenia prsníkov s výrazne kratšími čakacími dobami

Oddelenie rádiodiagnostiky galantskej nemocnice vykonáva od začiatku roka 2017, vo svojich vynovených priestoroch,  mamografické vyšetrenia a ultrazvukové vyšetrenia prsníkov, s výrazne kratšími priemernými čakacími dobami, ktoré sa pohybujú okolo 10 pracovných dní. 

 Pacientky sa tak dostanú na vyšetrenie včas, pričom v prípade potreby môžu v rovnako krátkom čase absolvovať aj doplňujúce ultrazvukové vyšetrenie prsníkov. Výsledky vyšetrení sú pacientkám a ich odosielajúcim lekárom k dispozícii vo veľmi krátkej dobe, ktorá sa v priemere pohybuje okolo 14 dní. 

Objednať sa na tieto druhy vyšetrení je možné v pracovných dňoch, denne od 7,00 do 14,00 hod. osobne na recepcii pracoviska, alebo telefonicky na čísle 031 / 78 33 291, pričom vyšetrenia sú rovnako vykonávané denne a to v čase od 7,30 do 10,30 hod.".