Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Odbery darcov krvi mimo NsP Galanta

V dňoch 17., 18. a 25. októbra 2017 nebudú vykonávané odbery darcov krvi na HTO z dôvodu vykonávania odberov mimo NsP Galanta.

 17.10.2017 Bratislava

18.10.2017 Pata

25.10.2017 Veľké Úľany