Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

SVETOVÝ DEŇ FYZIOTERAPIE 2017 V GALANTSKEJ NEMOCNICI

Galantská nemocnica si dňa 8. septembra 2017, spoločne s vedením Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, pripomenula 66. ročník Svetového dňa fyzioterapie, ktorý bol vyhlásený v roku 1951, pri príležitosti založenia Svetovej konfederácie fyzioterapeutov.

DSC_0244-2.jpg

V tento deň zástupcovia vedenia nemocnice, spoločne s vedením spomínaného oddelenia, poďakovali svojim fyzioterapeutom a masérom priamo na pracovisku, za ich obetavý a mnohokrát i veľmi trpezlivý prístup, k výkonu ich povolania, ktoré je v mnohom ohľade poslaním. Práca s pacientmi, vyžadujúcimi si liečebnú rehabilitáciu vo všetkých jej formách, je dlhotrvajúci proces. Zahŕňa v sebe nielen fyzické cvičenie či využívanie modernej prístrojovej techniky, ale aj motiváciu k pevnej vôli a množstvo edukácie, ktorá je potrebná na správne vykonávanie rehabilitačných techník, bez ohľadu na fyzickú spôsobilosť, či vek pacienta.

Symbolickou kvetinou, sladkým prekvapením i úprimným blahoželaním prejavila nemocnica svoju úctu, nielen k samotným zamestnancom, ale aj k ich profesii ako takej, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou života pacientov počas ich hospitalizácie, alebo ambulantných návštev.

Veríme, že aj tento prejav úcty prispeje k pozitívnemu nastaveniu procesných zmien v galantskej nemocnici, ktoré sú citeľné nielen navonok, ale i do vnútra organizácie.

Ďakujeme a ešte raz srdečne blahoželáme.