Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Galantské trhy 2017

Podobne ako po minulé roky, Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. sa aj tento rok už po tretí krát zapojila v piatok 11. augusta 2017 do účasti na populárnych Galantských trhoch 2017, ktoré sa konali už po úctyhodný 33. krát.

Zapojenie sa nemocnice do tohto v regióne populárneho podujatia prebiehalo ako inak prezentáciou nemocnice v podobe „zdravého stánku". V ňom zamestnanci nemocnice, menovite lekárka MUDr. Silvia Pappová Klementová, sestry Mária Rybnikárová, Bc. Adriana László a sanitárka Silvia Körmöndiová, merali účastníkom ich základné životné funkcie, doplnené o telesnú hmotnosť, hladinu krvného cukru či nasýtenosti krvi kyslíkom, a súčasne poskytovali poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu. V priebehu ôsmych hodín navštívilo stánok približne 100 ľudí.

Ako inak táto „zdravá" myšlienka by sa nezaobišla bez kolegov zo zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorí dopĺňali tieto služby v spoločnom stánku o rôzne ďalšie aktivity, spadajúce rovnako do oblasti zdravého životného štýlu.

Veľké poďakovanie však nepatrí iba zúčastneným, ale tiež zástupcom mesta Galanta, ktorí galantskej nemocnici i spomínanej zdravotnej poisťovni umožnili účasť na tomto podujatí. I tento rok sa potvrdilo, že prevencie nie je nikdy dosť a záujem verejnosti o tento druh služieb je zdá sa nevyčerpateľný. Stánok navštevovali aj deti s rodičmi v rôznom veku, pričom otázky samotných detí na našich zdravotníkov boli vďačným spestrením podujatia.

Neobvyklou udalosťou bol tento rok aj prípad kolapsu staršej ženy, pravdepodobne z dôvodu vysokých vonkajších teplôt ovzdušia. Zdravotníci galantskej nemocnice poskytli pacientke bezodkladne prvú pomoc, privolali záchrannú zdravotnú službu a ošetrovali pacientku do jej príchodu. Úprimná vďaka im patrí rovnako aj za tento nezištný čin.

Tešíme sa opäť o rok.