Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Druhé výročie vstupu sveta zdravia do galantskej nemocnice

Pred niekoľkými dňami, konkrétne 14. júla 2017 uplynuli dva roky od vstupu nového akcionára v podobe Sveta zdravia, a. s. do galantskej nemocnice.

Pri tejto príležitosti zorganizovala nemocnica 20. júla 2017 v popoludňajších hodinách stretnutie zamestnancov. Hlavnou myšlienkou stretnutia bol prierez toho čo sa v nemocnici od posledného výročia odohralo a čo ju čaká nielen v tomto, či budúcom kalendárnom roku, ale tiež v rokoch nasledujúcich.

Oficiálnu časť stretnutia viedol riaditeľ nemocnice, Ing. Marián Haviernik, ktorý sa vo svojom vstupe poďakoval všetkým zamestnancom za ich vykonanú prácu a prínos pre spoločné dielo, ktorým je neustále skvalitňovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb s ňou súvisiacich.

Tohtoročné stretnutie zamestnancov prebiehalo interaktívnou formou. Zamestnanci si v rámci stretnutia sami spomínali na jednotlivé projekty realizované v rámci revitalizácie nemocnice za uplynulý rok, pričom rezonovali najmä projekty:

  • výmena výťahov,
  • rekonštrukcia Oddelenia rádiodiagnostiky,
  • rekonštrukcia galantskej pôrodnice,
  • kompletná rekonštrukcia toaliet pre pacientov i personál,
  • vybudovanie recepcie,
  • výmena podlahovej krytiny na viacerých poschodiach,
  • nákup viac ako päťdesiatich nových lôžok či
  • bezdrôtové pripojenie do internetu pre pacientov nemocnice.
V rámci hodnotenia prebiehajúcich projektov hovorilo vedenie nemocnice so zamestnancami najmä o kompletnej výmene okien v celej budove nemocnice, znovuotvorení operačného traktu na siedmom poschodí, ako aj rekonštrukcii mliečnej kuchynky na prípravu dojčenskej stravy.

Diskusia sa dotkla aj blízkej či vzdialenejšej budúcnosti nemocnice, ktorú čaká rekonštrukcia fasády, či budovanie nového urgentného príjmu a Oddelenia anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti.

Po skončení oficiálnej časti pokračovalo stretnutie zamestnancov formou rautu v menej formálnej atmosfére. Vrcholom programu bolo krájanie torty, pripravenej špeciálne pre túto príležitosť.

Celé podujatie bolo sprevádzané hudobným doprovodom umeleckého telesa Jánoškovci, ktoré prednieslo množstvo známych i menej známych piesní z rôznych hudobných žánrov, dokonca na želanie.

Z podujatia vyplynulo, že nemocnica má za sebou, ale i pred sebou náročné obdobia, ktoré sú však sprevádzané pozitívnymi príkladmi zodpovedného prístupu k hospodáreniu nemocnice v záujme pacientov i zdravotníckych pracovníkov.