Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ocenenie BIELE SRDCE 2017 na regionálnej úrovni

Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Galanta v stredu 21. júna 2017 o 14.30 hod., v Mestskom kultúrnom stredisku, v bábkovej sále v Šali, organizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.

Na seminári odznela prednáška Mgr. Zuzany Haladovej, členky rady za Trnavský samosprávny kraj na témy Benefity SKSaPA ako aj Eliminácia vzniku infekcie u dialyzovaných pacientov. Na podujatí sa zúčastnila prezidentka SKSaPA, Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., Mgr. Martina Orlovská, vedúca regionálneho centra pre hodnotenie sústavného vzdelávania v Trnave, Mgr. Ivana Šurinová riaditeľka odboru zdravotníctva a humánnej farmácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

GA-Biele_srdce6.jpg

Ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni získali sestry a pôrodné asistentky Mária Kertészová, Monika Kurucová, Alena Tabačková, Mária Ožďanová, Mária Slováková a Jana Vorosová, pričom prvé tri sestry vykonávajú svoje dlhoročné povolanie i poslanie v Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta - Svet zdravia, a. s. Oceneným zablahoželala aj prezidentka Regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Galanta, Mária Gálová, dipl. s.

V mene celej nemocnice oceneným sestrám blahoželáme a súčasne želáme množstvo ďalších osobných i profesionálnych úspechov.