Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Praktický nácvik protiepidemických opatrení v galantskej nemocnici

Dňa 12.6.2017 o 10.00 hod. sa na Oddelení centrálneho príjmu Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Svet zdravia Galanta, podľa rozhodnutia útvaru krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie, po schválení štatutárnym zástupcom nemocnice, konal praktický nácvik určený pre príjem osoby podozrivej z vysoko nebezpečnej nákazy.

K praktickému nácviku boli prizvaní aj zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, nemocničný epidemiológ i zástupcovia vedenia nemocnice. Zamestnanci centrálneho príjmu tak uskutočňovali v poradí druhý praktický nácvik, boli pripravení, pracovisko centrálneho príjmu má vybudovanú izolačnú miestnosť prepojenú s filtračnou miestnosťou, disponuje zjednodušeným metodickým pokynom na príjem takejto osoby s kontaktmi, využíva tzv. jednorazové „ebola" balíky a vysokými návlekmi na obuv, dezinfekčnými prostriedkami, rukavicami i uzatvárateľnou plastovou nádobou.

Takáto pripravenosť nemocnice prispieva k okamžitému bezproblémovému vyšetreniu rizikového pacienta a zdravotnícki pracovníci môžu bez vlastného ohrozenia osobu spoľahlivo vyšetriť, všetko však s plnou vážnosťou i opatrnosťou, pretože pred vysoko nebezpečnou nákazou treba mať vysoký rešpekt. Priebeh praktického nácviku pozostával z príjmu osoby podozrivej z vysoko nebezpečnej nákazy, jej izolácie v izolačnej miestnosti, správneho obliekania, dezinfekcie, vyzliekania a odloženia osobných ochranných pracovných prostriedkov zdravotníckeho personálu, dekontaminácie izolačnej, filtračnej miestnosti a celého Oddelenia centrálneho príjmu.

Praktický nácvik prispel k vyššej pripravenosti zdravotníckeho personálu na takúto krízovú situáciu, avšak znova vyplynuli nové podnety a otázky, ktoré sa objavia práve pri praktickom nácviku. Zamestnanci a zúčastnení ocenili praktický nácvik a patrí im veľké poďakovanie za spoluprácu a súčinnosť.