Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta - Svet zdravia, a. s., vykonáva od mája 2017 zdravotnícke zabezpečenie hromadných kultúrno-spoločenských podujatí, prostredníctvom zdravotníckeho zabezpečovacieho tímu, zloženého z profesionálnych zdravotníckych pracovníkov, schopných poskytnúť prvú pomoc v prípade úrazov, alebo náhlych zmien zdravotného stavu. Viac informácií o tejto službe, ako aj konkrétne cenové ponuky je možné získať od poverenej zamestnankyne, Márie Rybnikárovej na telefónnom čísle 031 / 7833 571, alebo na maria.rybnikarova@svetzdravia.com.

 

×
 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené